• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

Bildiri Tam Metin Gönderme

İsteyen katılımcılarımızın tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Tam metin bildiriler kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap halinde hazırlanacaktır. Bildiriler kitabında yayımlanan tüm tam metin bildirilere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır. 

Türkçe tam metin bildiriler kitabı indekslenmek üzere uluslararası indekslere gönderilecektir. 

İngilizce tam metin bildiriler kitabı ise indekslenmesi talebiyle Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index'e gönderilecektir. Kitabımızın indekslenmesinin kabul edilmesi halinde yazarlarımıza bilgi verilecektir. İngilizce tam metin bildiri gönderim için lütfen İNGİLİZCE BİLDİRİ TAM METİN TEMPLATE (ŞABLON) DOSYASI  nı kullanınız.

Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 1-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce veya sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

Katılımcılar tam metinlerini göndermek zorunda değildir. Tam metinleri yayınlamak katılımcılarımızın isteğine bağlıdır.

Tam Metin Gönderme

Tam metinler ya dergimizde makale olarak veya bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlanabilir. Bir çalışma hem dergide hem de bildiri kitabında yayımlanamaz.

Tam Metinlerinizi Makale olarak Göndermek için
Bildirilerinizin http://dergipark.gov.tr/ibad sitesi üzerinde bulunan dergimizde makale olarak yayımlanabilmesi için çalışmanızın en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekmektedir. Makale gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır.

Bildirinin tam metinlerini dergimizde makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılarımız aşağıdaki sırayı takip etmelidirler:
1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize gönderiniz. 
 Makale gönderim kuralları dergi web sayfasında belirtilmiştir. Makale gönderimi ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız

Tam Metinlerinizi Bildiri Kitabına Göndermek için
Bildiriler kitabında tam metinlerini yayımlatmak isteyen katılımcılarımız tam metinlerini tarafımıza göndermek için aşağıdaki sırayı takip etmelidirler.

1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi tam metin template dosyası üzerinden .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize makale gönderir gibi gönderiniz. 
4.  Gönderinizin en son aşamasında "Editöre Notlar" bölümünde gönderinizi bildiriler kitabında yayımlatmak istediğinizi belirtiniz.


 

Tam Metin Yazım Kuralları template (şablon) dosyası üzerinde belirtilmiştir.

 
1- Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır.

2- Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

 

NOT: Burada belirtilmeyen durumlar için tutarlı olmak şartıyla yazar, kendi yöntemini belirleyebilir.